Polysport BV h.o.n. Veluwse Poort, gevestigd aan Admiraal Helfrichlaan 89
6952 GD Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://veluwsepoort.nl/
Admiraal Helfrichlaan 89
6952 GD Dieren
+31313-414971

Persoonsgegevens die wij verwerken
Polysport BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Camera beelden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Creditcard gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Polysport BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Polysport BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en doet dat met de
  genoemde grondslagen:
 1. Het afhandelen van uw betaling voor bijvoorbeeld consumptie in ons restaurant
  /Grondslag: wettelijke verplichting
 2. Het voldoen aan onze financiële en fiscale verplichtingen /Grondslag: Wettelijke
  verplichting
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder /Grondslag: gerechtvaardigd
  belang
 4. Om goederen en diensten bij u af te leveren. Deze kunnen bestaan uit;
  Hotelovernachtingen, verschillende soorten arrangementen, buitensportactiviteiten,
  etc /Grondslag: overeenkomst
 5. Registreren van uw medische gezondheid middels een validiteitsverklaring om uw
  medische gezondheid en geschiktheid voor het uitvoeren van buitsport activiteiten te
  controleren /Grondslag: Overeenkomst
 6. Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  /Grondslag: gerechtvaardigd belang
 7. Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
  producten en diensten afstemmen op uw behoefte. /Grondslag: gerechtvaardigd
  belang
 8. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 9. Camera systeem voor de bewaking van de veiligheid van onze medewerkers en die
  van u. /Grondslag: gerechtvaardigd belang
 10. Indien u solliciteert dan verwerken we deze gegevens in onze systemen /Grondslag:
  toestemming
 11. Het plaatsten van foto’s van activiteiten die door ons gegeven worden , met als doel
  informatie over de activiteiten te verstrekken. /Grondslag: gerechtvaardigd belang
  *mocht u een foto verwijderd willen hebben zie dan hieronder bij “Gegevens inzien,
  aanpassen of verwijderen” de instructie
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Polysport BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Polysport BV) tussen zit.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Polysport BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, danwel in overeenstemming met de
  wettelijke bepaalde bewaartermijnen.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Polysport BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is
  voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Polysport BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
  geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
  bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
  cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
  bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van uw browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
  Polysport BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@polysport.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Polysport BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
  volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 12. Polysport BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
  klantenservice of via avg@polysport.nl